Arco Home.Office.Life เอกมัย-รามอินทรา

Arco Home.Office.Life เอกมัย-รามอินทรา

1. ตั้งอยู่บนทำเลท่ีมีศักยภาพสูงของถนนเลียบทางด่วน เอกมัย รามอินทรา CDC
2. ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเทา สถานีโยธินพัฒนา
3. ใกล้จุดข้ึนลงทางด่วน เอกมัย รามอินทรา
4. โฮมออฟฟิศ 4 ชั้น พร้อมท่ี่จอดรถส่วนตัว 4-6 คัน
5. ออกแบบให้ผสมผสานศลิ ปะการใช้ชีวิติ และการทำงาน ไวด้วยกันอย่างมีสไตล์เฉพาะตัว

Company

บริษัท รีโว เอสเตท จาํ กัด
ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหมที่่ีมีประสบการณ์ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากบริษัทชั้นนําของประเทศ มีคุณบุญเลิศ  รตินธร เป็นประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ คุณสุธนี  อยู่สวัสดิ์ กรรมการบริหารของบริษัทฯ

บริษัท รีโว เอสเตท จำกัด พัฒนาโครงการแรกช่ือโครงการ The Revo ลาดพร้าว 48 เป็นคอนโดแบบโลว์ไรส์สูง 5 ชั้น มี2 อาคาร ตั้งอยูในซอยลาดพร้าว 48 พัฒนาบนท่ี่ดิน 1 ไร่กวา่ มีเพียง 79 ยูนิตเท่านั้น สำหรับโครงการแรกของบริษัทฯนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีสามารถปิดการขายได้ในเวลาอันรวดเร็ว

ปัจจุบันบริษัทกำลังดำ เนินการพัฒนาโครงการท่ี2 เป็นโครงการ Home Office ออกแบบในสไตล์ Modern Contemporary โดดเด่น หรูหรา ทันสมัย โดยใช้ชื่อโครงการว่า Arco Home.Office.Life)

โครงการใหม่นี้ตั้งอยู่บนถนนโยธินพัฒนา ทำเลศักยภาพสูงของถนนเลียบทางด่วน เอกมัย รามอินทรา หลัง Chic Republic ใกล้CDC (Crystal Design Center)

Location

โครงการ Arco Home.Office.Life เอกมัย-รามอินทรา เป็นโฮมออฟฟิศใจกลางย่าน Chic Area ของถนนเลียบทางด่วนเอกมัย – รามอินทรา ตัวโครงการตั้งอยู่ในถนนโยธินพัฒนา 11 ด้านหลัง Chic Republic เข้าจากปากซอยเข้ามาเพียง 300 เมตร  โครงการจึงห่างจาก Chic Republic แบบอยู่ในระยะเดิน ทำให้ผู้ท้่ีมีออฟฟิศอยู่ในโครงการสามารถใช้ Chic Republic นัดหมายพบปะทำธุรกิจกับคู่ค้าได้โดยสะดวก ยิ่งกว่านั้นในรัศมีรอบๆทำเลโครงการ ยังเพียบพร้อมไปด้วยร้านอาหารดีๆ ห้างใหญาอย่าง Central East Ville , The Walk มีSuper Store อย่าง Home Pro, Lotus , Life Style Mall อย่าง CDC และ The Crystal

ด้วยความลงตัวของทำเลเช่นนี้ ทำให้โครงการนี้เป็นโครงการเป้ าหมายของนั กธุรกิจ อายุน้อยร้อยล้านทัง้ หลายที่มี Lifestyle แบบคนรุ่นใหม่ติดเมืองต้องการความสะดวกทัง้ พบปะ สังสรร และทำธุรกิจ โดยต้องการที่จะเลือกหาที่พักอาศัย และสถานที่ทำงานใจกลางย่านความเจริญเช่นนี้ เพื่อความสะดวกของการใช้ชีวิตในทุกมิติ ที่สำคัญในอนาคตถนนประดิษฐ์มนูธรรมนี้ จะมีรถไฟฟ้ าสายสีเทาวิ่งผ่าน โดยตรงหน้าซอยโยธินพัฒนา 11 จะเป็นที่ตัง้ ของสถานีโยธินพัฒนา

สำหรับโครงการรถไฟฟ้ าสายสีเทานี้ จะเป็น ระบบรถไฟฟ้ ารางเดี่ยว (Monorail) มีแผนการพัฒนา แบ่งเป็น 3 ช่วง โดยช่วงที่ 1 วัชรพล-ทองหล่อ ช่วงที่ 2 จะเป็นพระโขนง-พระราม 3 และช่วงที่ 3 เป็นพระราม 3-ท่าพระ โดยจะเริ่มช่วงแรกก่อน คือจากวัชรพล-ทองหล่อ ช่วงนี้จะเริ่มต้นที่ถนนวัชรพลตรงจุดตัดกับถนนรามอินทรา มุ่งหน้าลงใต้ตามแนวถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ถนนเลียบทางด่วนฯ) ผ่านซอยนวลจันทร์ ข้ามสะพานเกษตรนวมินทร์ ไปตัดกับถนนลาดพร้าว จากนั ้นมุ่งหน้าสู่ถนนพระราม 9 แล้วเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ าสายสีส้มที่ถนนประชาอุทิศ ออกสู่ถนนเพชรบุรี เข้าสู่ถนนทองหล่อเพื่อมาตัดกับรถไฟฟ้ าบีทีเอสที่สถานีทองหล่อ สำหรับการเดินทางเชื่อมต่อเมืองโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว จากศูนย์กลางย่านธุรกิจสามารถใช้ทางด่วนเอกมัย รามอินทรา และลงตรงทางลง เกษตร นวมินทร์ พอลงมาก็ยูเทิร์น รถกลับ ใต้สะพานข้ามแยก เกษตร นวมินทร์ ตัดกับถนนเลียบทางด่วน เอกมัย รามอินทรา จากนั้นก็วิ่งมาประมาณ 2 กิโลเมตรจะมีจุดสังเกตง่ายๆ คือ Chic Republic ซึ่งจะตัง้ อยู่ตรงหัวมุมปากทางที่ถนนโยธินพัฒนา หรือถ้าจากทางด้านถนนพระราม 9 เอกมัย ทองหล่อ ก็ขับตามถนนเลียบทางด่วนเอกมัย รามอินทรามาพอผ่านแยกตัดกับถนนลาดพร้าวก็ขับมาเรื่อยๆจนผ่าน The Crystal ทางซ้ายมือ ก็ชิดขวายูเทิร์นกลับ ขับไปอีกนิดเดียวจะเห็น Chic Republic ก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาถนนโยธินพัฒนาได้เลย ส่วนนักธุรกิจ เ จ้าของกิจการคนรุ่นใหม่ อายุ 30 ปลายๆ 40 ต้นๆที่ยังมีลูกเรียนอยู่ในระดับอนุบาลและประถมศึกษาสำหรับ ย่านนี้ก็มีโรงเรียนดังอย่างเช่น โรงเรียนเลิศหล้าและโรงเรียนอนุบาลโชคชัยครูเกียว

Project

โครงการ Arco ถูกพัฒนา และออกแบบอาคารเป็น โฮมออฟฟิศ Modern Comtemporary Style 4 ชั้นพร้อมที่จอดรถส่วนตัว 4-6 คัน บนที่ดิน 3 ไร่กว่า มีจำนวนยูนิตทัง้ หมด 25 ยูนิต โครงการมีถนนเมนกว้าง 14 และ11.4 เมตร ส่วนถนนรองจะกว้าง 9 เมตร ตัวอาคาร Home office มีความโดดเด่นในการออกแบบทัง้ รูปลักษณ์ภายนอก และพื้นที่ใช้สอยภายในโดยจะออกแบบให้ผู้อยู่อาศัยสามารถปรับเปลี่ยน Function ได้ตามความต้องการ และ Lifestyle ของตนเองสำหรับพื้นที่ใช้สอยโดยรวมนั ้นจะมี Function สามารถรองรับการทำธุรกิจ และอยู่อาศัยได้แบบครบประโยชน์ใช้สอยโดยสามารถรองรับการจอดรถได้ถึง 4-6 คัน ส่วนการแบ่งพื้นที่ใช้สอยในอาคารชัน้ 1 ถึงชัน้ 3 โครงการออกแบบให้เป็น Function แบบ Office มีห้องนํ้ารองรับทุกชัน้ ส่วนชัน้ 4 โครงการออกแบบเป็นพื้นที่แบบพักอาศัย มีห้องนอน พร้อมห้องนํ้าในตัวโครงการ Arco ถูกออกแบบด้วยแรงบันดาลใจจากแนวคิดว่า การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆบนโลกเกิดขึ้นได้จากทุกสิ่งรอบตัวเรา ทุกคนมักใช้แรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดัน ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ

ในอดีตกาล “ธนู” คือ สิ่งที่ถูกคิดขึ้นเพื่อเป็นอาวุธในการล่าสัตว์จัดเป็นอาวุธ ระยะไกลที่ได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นวิวัฒนาการที่สำคัญใน เ กือบทุกวัฒนธรรมโบราณโดยการยิงธนูถือเป็นศาสตร์และ ศิลป์ อย่างหนึ่งด้วยเหตุนี้คันธนูจึงเปรียบเหมือนจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจที่คิดริเริ่มสร้างสรรค์มีเป้ าหมายที่ชัดเจน และกระทำเพื่อไปยังจุดๆนั้นสำหรับนั กธุรกิจรุ่นใหม่ทัง้ หลายที่มีความฝั น อยากมีที่พักอาศัยและสถานที่ทำงานใจกลางย่านความเจริญที่สะท้อนภาพลักษณ์ ตัวตนและ Lifestyle ของตนเองได้อย่างชัดเจนนั้น

โครงการ Arco ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการนี้ โดยจะรองรับทุกความต้องการความสะดวกสบายของการใช้ชีวิตในทุกมิติโครงการยังเน้นแนวคิดการผสานศิลปะการใช้ชีวิต และการทำงาน ด้วยการออกแบบ Communityที่ให้มีบรรยากาศน่าอยู่ เ ท่มีบุคคลิก และสไตล์เฉพาะตัว สะท้อนภาพลักษณ์ และตัวตนของเจ้าของกิจการมากที่สุด อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายใน เ พิ่มขยาย และตกแต่ง ได้ตามความต้องการ และ Lifestyle แบบไม่มีขีดจำกัด สำหรับ Facilities ที่โครงการเตรียมไว้นั ้น จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ออกแบบเป็นสวนหย่อม และอาคารนิติบุคคล ซึ่งภายในจะจัดให้มีห้องฟิตเนส, มุมอ่านหนั งสือ, ห้องประชุม, และพื้นที่พักผ่อน

โครงการยังได้เตรียมพื้นที่จอดรถส่วนกลางไว้เพิ่มอีกประมาณ 16 คันด้วย ในส่วนของการรักษาความปลอดภัย โครงการจะมีเจ้าหน้าที่ รปภ. กล้อง CCTV คอยตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง ควบคุมการเข้าออก ด้วยระบบบัตร Smart Card บันทึกกิจกรรมการเข้าออกของทุกคนที่ผ่านเข้าสู่โครงการ

Product

ก่อนเข้าโครงการ มีนํ้าพุประดับต้อนรับลูกบ้าน

ตัวอาคาร Home office จะพัฒนาบนพื้นที่ 23.5-41.5 ตารางวา โดยมีแบบมาตรฐานให้เลือก 3 แบบ คือ

PLAN TYPE A โฮมออฟฟิศ 4 ชัน้ หน้ากว้าง 6 เ มตร ลงในที่ดิน 23.5-37 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 275 ตร.ม.จำนวน 10 หลัง สำหรับการออกแบบพื้นที่ภายใน ชัน้ 1 จะเป็นโถงรับรอง มีพื้นที่จอดรถส่วนตัว 4 คัน ชัน้ 2-3 จะเป็นส่วนของพื้นที่สำนั กงาน, ส่วนเตรียมอาหารและรับประทานอาหาร มีห้องนํ้ารองรับการใช้งานทุกชัน้ ส่วนของชั้น 4 จะมี 2 ห้องนอน โดยมีห้องนํ้าในตัวทัง้ 2 ห้อง

PLAN TYPE B โฮมออฟฟิศ 4 ชัน้ หน้ากว้าง 7.7 เ มตร ลงในที่ดิน 30-41.5 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 365 ตร.ม. จำนวน 12 หลัง สำหรับการออกแบบพื้นที่ภายใน ชัน้ 1 มีโถงรับรอง และพื้นที่จอดรถส่วนตัว 6 คัน ชัน้ 2-3 จะเป็นส่วนของพื้นที่สำนั กงาน, ส่วนเตรียมอาหารและรับประทานอาหาร และ Breaking Area มีห้องนํ้ารองรับทุกชัน้ ส่วนของชัน้ 4 จะมี 2 ห้องนอน 1 ห้องพักผ่อน ห้องนอนจะมีห้องน้าในตัวทุกห้อง

PLAN TYPE C โฮมออฟฟิศ 4 ชัน้ หน้ากว้าง 8.7 เ มตร ลงในที่ดิน 34-36 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 395 ตร.ม. จำนวน 3 หลัง สำหรับการออกแบบพื้นที่ภายใน ชัน้ 1 มีโถงรับรอง และพื้นที่จอดรถส่วนตัว 6 คัน ชัน้ 2-3 จะเป็นส่วนของพื้นที่สำนั กงาน, ส่วนเตรียมอาหารและรับประทานอาหาร และ Breaking Area มีห้องนํ้ารองรับทุกชัน้ ส่วนของชัน้ 4 มี 2 ห้องนอน 1 ห้องพักผ่อน โดยห้องนอนมีห้องนํ้าในตัวทุกห้อง

สำหรับบ้านที่เราจะรีวิวเป็นโฮมออฟฟิศ TYPE B ซึ่งเป็นโฮมออฟฟิศขนาดกลางของทางโครงการ

Review19

TYPE B หน้ากว้าง 7.7 เ มตร ลงในที่ดิน 30-41.5 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 365 ตร.ม. สำหรับการออกแบบพื้นที่ภายใน ชัน้ 1 มีโถงรับรอง และพื้นที่จอดรถส่วนตัว 6 คัน

Review20

มองจากด้านหน้าบ้านด้านในจะทะลุโปร่งเห็นสวนด้านหลัง ทางซ้ายเป็นที่จอดรถได้ 6 คันและทางขวาจะเป็นประตูเข้าโฮมออฟฟิศ

Review21

ส่วนแรกที่เข้ามาใครๆก็ต้องสะดุดตาคือสวนสวยด้านหลัง ที่ตกแต่งด้วยอิฐมอญ ตัดกับสีเขียวของต้นไม้และสีดำเทาของโฮมออฟฟิศ ทำให้ได้ความรู้สึกร่วมสมัยและสบายตาไปพร้อมๆกันเพิ่มด้วยโต๊ะไม้สีเบจและเก้าอี้สนามทำให้บรรยากาศสวนดีเพิ่มขึ้นไปอีก

Review22

จากสวนชัน้ 1 ยังมีบันไดขึ้นไปด้านหลังของชัน้ 2 ได้ด้วย

Review23

ทางเข้าด้านหน้ามีโต๊ะเล็กๆ และเก้าอี้ต้อนรับผู้มาติดต่อ ด้านข้างมีบันไดขึ้นไปยังชัน้ 2 ส่วนนี้ตกแต่งด้วยลายหินอ่อนและสีทอง เพิ่มความหรูหราร่วมสมัย

Review24

บนโต๊ะมีที่รับสัญญาณเซ็นเซอร์ของระบบ SMART HOME

Review25

เมื่อขึ้นมาชัน้ 2 จะมี 2 ส่วนคือห้องประชุมเล็ก และส่วนของออฟฟิศ ห้องแรกจะเป็นห้องประชุมขนาดเล็กประมาน4-6 คน ผนั งตกแต่งด้วยอิฐ และเฟอร์นิเจอร์ที่ดูหรู และแข็งแรง เ ก้าอี้เหล็ก โซฟาตัวยาวผ้าหนั งกลับทำให้ห้องดูไม่เป็นทางการมากนั กอาจจะทำเป็นห้อง Brainstorm ที่ออกไอเดียกันได้เต็มที่

Review26

ถัดไปเป็นส่วนของออฟฟิศ มีโต๊ะทำงานขนาดใหญ่ มีหน้าต่างกระจกบานใหญ่รับแสงธรรมชาติได้เต็มที่ระหว่างหน้าต่างก็มีชัน้ วางหนังสือ

Review27

ส่วนผนังเราสามารถเพิ่มไอเดีย การทำชั้นวางแบบเปิดโดยใส่เหล็กตีโค้งส่วนบนก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดี

Review28

ผนังอีกด้านเป็นมุมชงกาแฟเล็กๆ ด้านข้างสามารถนั่งทำงานได้ หรือจะทำเป็น Planner board ขนาดใหญ่ติดผนังก็ได้

Review29

ส่วนด้านหลังมีระเบียงขนาด 2 เ มตร กัน้ ด้วยบานเลื่อนกระจกบานใหญ่ ทำให้ห้องไม่มืด โปร่ง สบายและสามารถวางเก้าอี้สนามโต๊ะดื่มกาแฟเล็กๆได้

Review30

เพิ่มความสดชื่นด้วยกระถางต้นไม้สีเขียว ทางขวามีบันได และมองลงมาที่สวยด้านล่างของชัน้ 1 ได้เลย ถ้าจัดมุมนี้เก๋ๆ ก็ถือเป็นมุมพักผ่อนจากการทำงานหนั กๆได้ดีเลย

Review31

อีกด้านของระเบียงเป็นห้องนํ้าแยกชาย-หญิง มีอ่างล้างมือตรงกลาง

Review32

มาที่ชั้น 3 โครงการออกแบบพื้นที่ส่วนนี้ให้เป็นพื้นที่พักอาศัยกึ่งห้องทำงาน โดยชั้นนี้จะมีห้องทำงานสำหรับผู้บริหาร และชุดครั วเพื่อรองรับการใช้พักอาศัย

Review33

ส่วนแรกเป็นส่วนรับรองแขกที่ต่อเนื่องกับห้องทำงานผู้บริหาร โดยสามารถใช้พื้นที่ส่วนนี้เป็นที่นั่งรับรองพูดคุยกับแขกที่มาคุยงาน โดยโครงการออกไอเดียสำหรับกัน้ ส่วนห้องทำงานกับครั วด้วยประตูกระจกบานเลื่อน

Review34

มุมโต๊ะทำงานผู้บริหารจะอยู่ด้านในสุดติดกับหน้าต่าง ที่ผนังหลังโต๊ะทำงานตกแต่งด้วยกระจกบานใหญ่เพื่อสร้างมิติให้ผนั งห้องส่วนนี้ดูลึกมากขึ้น

Review35

มุมโต๊ะทำงานผู้บริหารจะอยู่ด้านในสุดติดกับหน้าต่างที่ผนั งหลังโต๊ะทำงานตกแต่งด้วยกระจกบานใหญ่เพื่อสร้างมิติให้ผนั งห้องส่วนนี้ดูลึกมากขึ้นห้องครั วเปิดไว้จัดเตรียมอาหาร มีชั้นวางของสูงติดเพดาน และตู้เก็บอุปกรณ์ครั วเล็กๆน้อยๆด้านล่างขวาสุดเป็นพื้นที่วางตู้เย็น

Review36

ถัดจากห้องครัวมีโต๊ะทานข้าวขนาด 4-6 คน ไว้รับรองแขกหรือเป็นที่ทานข้าวสำหรับครอบครัว

Review37

มีระเบียงเปิดรับลมในวันที่อากาศเย็นสบาย และระบายกลิ่นอาหารจากห้องครัวได้

Review38

ห้องนํ้าจะอยู่ด้านหลังครัว มีโถสุขภัณฑ์ และอ่างล้างมือ

Review39

ชั้นสุดท้ายเป็นส่วนของที่พักอาศัย เ ริ่มที่ห้องนอนใหญ่เข้ามามีมุมนั่งเล่นพักผ่อน แบบ Open Space มองทะลุถึงเตียงด้านในได้ ทำให้ห้องดูกว้าง

Review40

อีกด้านเป็นชั้นวางโทรทัศน์ และชั้นวางของ หรือจะเก็บแผ่นหนั งเรื่องโปรดก็ได้

Review41

ด้านในวางเตียงขนาด 6 ฟุตได้สบาย ด้านซ้ายติดหน้าต่างตอนเช้าๆ รับวิตตามินดีได้เต็มที่ ด้านขวาเป็น Sexy Bathroom

Review42

หน้าห้องนํ้าสามารถทำ Walk In Closet ได้ มีชัน้ วางแยกสัดส่วนชัดเจน

Review43

ส่วนปลายเตียงอีกฝั่งก็เป็น Walk In Closet ได้อีก มีสองฝั่งแบบนี้จะทำเป็นที่เก็บเสื้อผ้า His & Her ก็เป็นระเบียบดี

Review44

ภายในห้องนํ้ามีโถสุขภัณฑ์ มีอ่างล้างมือ และกระจกเต็มบาน กัน้ ส่วนอาบนํ้าชัดเจน

Review45

ห้องนอน 2 มีห้องนํ้าในตัว สามารถวางเตียงขนาด 3-5 ฟุตได้

Review49
Review50

และเพื่อให้ที่นี่เป็น Home Office ที่ทันสมัยและสมบูรณ์แบบที่สุด ภายในตัวอาคาร โครงการ Arco ยังรองรับระบบ SMART HOME AUTOMATION จาก FIBARO ซึ่งถือเป็นแบรนด์ดังจากสวีเดนที่มีมาตรฐานคุณภาพสูงสุดและได้รับรางวัลดีไซน์ระดับโลกมาแล้วโดยระบบ FIBARO SMART HOME AUTOMATION จะช่วยให้ทัง้ อาคารเป็นอาคารอัจฉริยะ ผู้อยู่อาศัยสามารถควบคุมสั่งการการทำงานภายในอาคารได้ในระยะไกล จากมือถือแบบ smart phone โดยระบบจะมีการทำงานเด่นๆ 7 ด้านคือ

1.ควบคุมสวิทช์ไฟผ่านมือถือ ให้สามารถเปิด/ปิดไฟทุกจุดในบ้าน หรี่ไฟ หรือปรับความสว่างได้ตามความต้องการ ควบคุมไฟ RGBW เ พื่อเปลี่ยนสีห้องให้เป็นแบบฉบับของผู้อยู่อาศัย

2.มีระบบสัญญาณเตือนภัยอัจฉริยะ เ พื่อเตือนผู้บุกรุก และแจ้งผู้อยู่อาศัยทันที อย่างแม่นยำระบบจะเตือนเมื่อหน้าต่างถูกงัด เ ตือนเมื่อนํ้ารั่วซึม และเตือนเมื่อเกิดอัคคีภัย

3.ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ให้สร้างความเย็นสบายให้กับผู้อยู่อาศัยได้ตามความต้องการ ระบบจะแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยสามารถทราบถึงอุณหภูมิตามจุดต่าง ๆ ภายในบ้านแบบนาทีต่อนาทีได้อีกด้วย

4.เชื่อมต่อกล้องวงจรปิด เ พื่อความอุ่นใจเวลาไม่อยู่บ้าน โดยระบบจะเชื่อมต่อกล้อง IP CAMERA ให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเห็นทุกส่วนของบ้านผ่านกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจดูบ้านได้จากระยะไกลผ่านมือถือไม่ว่าจากที่ไหนก็ได้บนโลก

5.ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านให้ทำงานอย่างปลอดภัย และประหยัดเวลาโดยการควบคุมผ่านหน้าจอมือถือแบบสัมผัส ระบบปลัก๊ อัจฉริยะไร้สายจาก FIBARO จะควบคุมอุปกรณ์ไฟ้ ฟ้ าต่างๆ ภายในบ้านได้อย่างง่ายๆ

6.ควบคุมม่านไฟฟ้ า เ พื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถควบคุมการปิด/เปิดม่านไฟฟ้ าหรือมูลี่ไฟฟ้ าได้ทุกชนิด อีกทั้งยังควบคุมประตูมอเตอร์ ให้ผู้อยู่อาศัยสะดวกสบาย ไม่ต้องลงจากรถรวมถึงการควบคุมการเปิด/ปิดประตูบ้านด้วยมือถือ Smart Phone โดยไม่ต้องกังวลเรื่องรีโมทอีกต่อไป

7.สุดท้ายโปรแกรมบ้านอัจฉริยะ ยังสามารถตัง้ ระบบไฟรอบนอกบ้านให้เปิดขึ้นเองเมื่อเดินผ่านเข้าบ้าน หรือไฟทางเดินภายในบ้านให้ติดเอง และเมื่อเข้านอนไฟดวงในบ้านที่ลืมปิดก็ปิดลงโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย

Price & Promotion

TYPE A โฮมออฟฟิศ 4 ชัน้ หน้ากว้าง 6 เ มตร ลงในที่ดิน 23.5-37 ตร.ว.พื้นที่ใช้สอย 275 ตร.ม. 2 ห้องนอน โดยมีห้องนํ้าในตัวทัง้ 2 ห้อง จอดรถ 4 คัน ราคาเริ่มต้น 16.5 ล้าน
TYPE B โฮมออฟฟิศ 4 ชัน้ หน้ากว้าง 7.7 เ มตร ลงในที่ดิน 30-41.5 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 365 ตร.ม. 2 ห้องนอน 1 ห้องพักผ่อน ห้องนอนจะมีห้องน้าในตัวทุกห้อง จอดรถ 6 คัน ราคาเริ่มต้น 19 ล้าน
TYPE C โฮมออฟฟิศ 4 ชัน้ หน้ากว้าง 8.7 เ มตร ลงในที่ดิน 34-36 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 395 ตร.ม. 2 ห้องนอน 1 ห้องพักผ่อน โดยห้องนอนมีห้องนํ้าในตัวทุกห้อง จอดรถ 6 คัน ราคาเริ่มต้น 22 ล้าน

โปรโมชั่นทางโครงการให้ลูกค้าสามารถเลือกการติดตัง้ ระบบ SMART HOME AUTOMATION จาก FIBARO ในราคา 200,000 บาท มีให้เลือกกว่า 100 รายการ หรือเลือกรับส่วนลด 200,000 บาท

Conclusion

โครงการ Arco ถือว่าตัง้ อยู่บนทำเลที่มีศักยภาพสูงของถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา เ พราะอยู่ด้านหลัง Chic Republic ใกล้ CDC (Crystal Design Center) ทำให้ในรัศมีรอบๆ ทำเลที่ตัง้ โครงการ เพียบพร้อมไปด้วยร้านอาหารดีๆ ห้างใหญ่อย่าง Central East Ville มี Super Store อย่าง Home Pro Lotus และ Life style Mall อย่าง The Crystal และ CDC โครงการจึงเหมาะมากสำหรับนั กธุรกิจ คนรุ่นใหม่ที่มีชีวิตติดเมืองต้องการความสะดวกทัง้ พบปะ สังสรร และทำธุรกิจ รวมทั้ง ต้องการที่พักอาศัยใจกลางย่านความเจริญของถนนเส้นนี้เพื่อความสะดวกของการใช้ชีวิตในทุกมิติ

ส่วนตัวโครงการยังออกแบบให้ผสมผสานศิลปะการใช้ชีวิต และการทำงาน ไว้ด้วยกันในบรรยากาศน่าอยู่ มีสไตล์เฉพาะตัว สะท้อนภาพลักษณ์ และตัวตนของเจ้าของกิจการมากที่สุด อีกทัง้ ยังสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยภายใน เ พิ่มขยาย ตกแต่งได้ตามความต้องการ และตาม Lifestyle ของผู้อยู่อาศัยอีกด้วย

สุดท้ายโครงการยังเป็น Home Office ที่ทันสมัย และสมบูรณ์แบบที่สุด ด้วยระบบ FIBARO SMART HOME AUTOMATION ที่ช่วยทำให้ทัง้ อาคารเป็นอาคารอัจฉริยะ ผู้อยู่อาศัยสามารถควบคุมสั่งการการทำงานภายในอาคารในระยะไกล จากมือถือ Smart phone ได้โดยสะดวก และง่ายดาย

Factsheet

ชื่อโครงการ : Arco (Home.Office.Life) เ อกมัย-รามอินทรา
เจ้าของโครงการ : บริษั ท รีโว เ อสเตท จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยโยธินพัฒนา 11 ถนนเลียบด่วนรามอินทรา แขวงคลองจั่น เ ขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่โครงการ : 3-0-94 ไร่ (1,294 ตร.ว.)
ประเภทโครงการ : โฮมออฟฟิศ 4 ชัน้
จำนวนยูนิต : 25 ยูนิต

แบบบ้าน :
PLAN TYBE A โฮมออฟฟิศ 4 ชัน้ หน้ากว้าง 6 เ มตร พื้นที่ใช้สอย 275 ตร.ม. 5 ห้องนํ้า 2 ห้องนอน , ส่วนเตรียมอาหารและรับประทานอาหาร, Breaking Area และพื้นที่จอดรถส่วนตัว 4 คัน

PLAN TYBE B โฮมออฟฟิศ 4 ชัน้ หน้ากว้าง 7.7 เ มตร พื้นที่ใช้สอย 365 ตร.ม. 5 ห้องนํ้า 2 ห้องนอน 1 ห้องพักผ่อน, ส่วนเตรียมอาหารและรับประทานอาหาร, Breaking Area และพื้นที่จอดรถส่วนตัว 6 คัน

PLAN TYBE C โฮมออฟฟิศ 4 ชัน้ หน้ากว้าง 8.7 เ มตร พื้นที่ใช้สอย 395 ตร.ม. 5 ห้องนํ้า 2 ห้องนอน 1 ห้องพักผ่อน, ส่วนเตรียมอาหารและรับประทานอาหาร, Breaking Area และพื้นที่จอดรถส่วนตัว 6 คัน

สิ่งอำนวยความสะดวก : ห้องฟิตเนสพร้อมมุมอ่านหนั งสือ, ห้องประชุม , สวนหย่อม และที่จอดรถส่วนกลาง 16 คัน ระบบรักษาความปลอดภัย : รปภ.ตลอด 24 ชั่วโมง, กล้อง CCTV และ ควบคุมการเข้าออกด้วยระบบบัตร Smart Card

ราคาเริ่มต้น : 16.5 ล้านบาท
ติดต่อสอบถาม : 084-428-5555, 086-865-6222
เว็บไซต์ : www.arcohomeoffice.com